Souhlas se zpracováním osobních údajů
a jejich ochrana

 • 1. Tento souhlas se týká nakládání s Vašimi osobními údaji Vámi zadávaným na internetové stránce www.testujauto.cz pro účely Vaší registrace, pro účely objednávky individuálních testovacích jízd nebo pro účely objednávky dalších služeb poskytovaných prostřednictvím serveru testujauto.cz, který je provozován společností Club 91, s.r.o., se sídlem 5. května 9, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 26415097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8040 (dále též jen „společnost Club 91“) a který slouží k objednávání testovacích jízd zájemcům o koupi osobních a užitkových vozů z České republiky.
 • 2. Společnost Club 91 bude při zpracování Vašich osobních údajů postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, bude Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, jakož i bude dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 3. Potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete společnosti Club 91 souhlas se zpracováním osobních údajů Vámi poskytnutých, tj. k Vašemu jménu, příjmení, bydlišti, e-mailové adrese a telefonu, a to na dobu neurčitou, resp. do doby jeho odvolání.
 • 4. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů je dán ke zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování Vámi objednané služby (testovací jízdy ad.) a jejího vyhodnocení, jakož i pro účely zasílání obchodních sdělení a informací Vám ze strany společnosti Club 91, jakož i pro vnitřní statistické a marketingové účely společnosti Club 91.
 • 5. Společnost Club 91 nebude předávat Vaše osobní údaje třetím osobám, mimo případy stanovené zákonem nebo v tomto souhlasu nebo v případě, souhlasí-li s tím subjekt údajů. Tímto udělujete společnosti Club 91 souhlas, aby Vaše osobní údaje poskytla třetí osobě či osobám, které budou pro Vás spravovat, organizovat či zajišťovat Vámi objednanou testovací jízdu nebo které budou spravovat, organizovat či zajišťovat (testovací) událost, při níž se nabízí objednaná možnost testování vozů.
 • 6. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Club 91 máte právo:
  • - odvolat Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, neboť poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; berete však na vědomí, že v případě, že budete požadovat odstranění Vašich osobních údajů, nebudou Vám ze strany společnosti Club 91 moci být nadále poskytovány služby poskytované prostřednictvím serveru testujauto.cz,
  • - na přístup k Vašim osobním údajům,
  • - požadovat opravu Vašich osobních údajů,
  • - obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • - požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
  • - v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že společnost Club 91 provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost Club 91 o vysvětlení, jakož i požadovat, aby společnost Club 91 odstranila takto vzniklý stav, zejména se můžete domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; berete však na vědomí, že v případě, že budete požadovat odstranění Vašich osobních údajů, nebudou Vám ze strany společnosti Club 91 moci být nadále poskytovány služby poskytované prostřednictvím serveru testujauto.cz.
 • 7. Další podrobnosti a podmínky poskytování testovacích jízd stanovují obchodní podmínky serveru www.testujauto.cz.