Obchodní podmínky serveru www.testujauto.cz

 1. Provozovatelem serveru testujauto.cz je společnost Club 91, s.r.o, IČ 26415067, DIČ CZ26415097
 2. Server slouží k on-line objednávání testovacích jízd zájemců o koupi osobních, příp. lehkých užitkových vozů v ČR.
 3. Výklad pojmů:

  (Testovací) Událost: Akce, při níž se nabízí možnost testování vozů. Událost může být jednorázová (obvykle jednodenní), nebo opakovaná (více dnů v jednotném schématu – např. "Testovací úterý dealerství xy").

  Správce události: Registrovaný obchodní subjekt, který událost založí a spravuje.

  Poskytovatel: Registrovaný obchodní subjekt, kterého jmenuje Správce události a který má možnost též (stejně jako Správce) poskytovat vozy k testům z databáze modelů (např. importér značky jako správce události jmenuje x poskytovatelů, např. dealerů)

  Správce modelu: Registrovaný obchodní subjekt, který je příjemcem objednávek individuálních testovacích jízd a který je pro zájemce organizuje (obvykle dovozce značky, ale není podmínkou).

  Obchodník: V kontextu tohoto serveru se Správce události, Poskytovatel a Správce modelu nazývá též obecně Obchodník.

  Testující: Osoba, která si v rámci tohoto serveru objedná testovací jízdu při konkrétní Události nebo Individuální testovací jízdu.

  Superadmin: provozovatel serveru, případně jím určený správce s největší mírou oprávnění na serveru. Určuje též míru oprávnění dalších subjektů na serveru, tj. Správců událostí, Správců modelů a Poskytovatelů.

 4. Server je pouze zprostředkovatelem kontaktů mezi Obchodníky a Testujícími. V žádném případě neodpovídá za vlastní realizaci objednaného testu, způsob provedení, kvalitu apod. Nenese též žádnou další zodpovědnost za případné škody Obchodníka či Testujícího.
 5. Obchodník nabízí testovací jízdy v kontextu tohoto serveru ZDARMA, pokud se s Testujícím výslovně nedohodne jinak. Ostatní politika v oblasti poskytování testovacích vozů je plně v kompetenci Obchodníka (délka testu, zapůjčení vozu na delší dobu, test bez asistence obchodníka apod.).
 6. Zpoplatněné služby na serveru testujauto.cz:
  - založení a správa Události
  - Správcovství modelů
 7. Ceník služeb serveru testujauto.cz:

  Založení a správa Události

  Délka události (počet dnů) Cena Kč* za den
  1 1999
  2-7 499
  8-30 199
  31 a více 99

  Správa modelů (počítáno vždy k datu 1. pracovního dne kalendářního roku)

  Počet modelů Cena Kč* za model a kalendářní rok
  1-5 399
  6-10 299
  11-20 199
  20 a více 99

  *) ceny bez DPH

 8. Tyto Obchodní podmínky platí do 1. 9. 2016 do odvolání.